به مبالغ زیر 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

پوره‌ی سیر به درخواست شما اضافه خواهد شد

قهوه گرم
قهوه سرد
نوشیدنی گرم
نوشیدنی سرد
دمنوش

لاین قهوه: 100% اربیکا، میکس 30/70، دی کافئین

کیک روز موجود است

شیک
اسموتی