به مبالغ زیر 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

قهوه گرم
قهوه سرد
نوشیدنی گرم
نوشیدنی سرد
دمنوش
شیک
اسموتی